Menu
  • 0
Help

Hallo

Indien u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Hieronder vindt u onze contactgegevens.

E-Mail:

helpdesk.png
Ok Hulp nodig?

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP EN GEBRUIK – MED-EL
 
Welkom bij de MED-EL online webshop.

Wij nodigen u uit om onze verkoopvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden (AVV/AGV) en ons beleid voor de bescherming van persoonsgegevens aandachtig te lezen.

Het gebruik van de diensten van onze site, evenals elke bestelling impliceert de voorafgaande, volledige en hele aanvaarding van deze Algemene voorwaarden en ons beleid van bescherming van persoonlijke gegevens waarvan u erkent dat deze gelezen zijn. Als u deze voorwaarden niet accepteert, kan u deze site en zijn diensten niet gebruiken.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, klant of niet, zonder beperking van de rechtspersoonlijkheid.

Elke nieuwe service, tool of artikel toegevoegd op deze site is onderworpen aan dezelfde algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina toegang krijgen tot de meest recente (AVV/AGV).

MED-EL behoudt zich het recht om delen van deze Algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te vervangen. Het is aan de gebruiker om deze regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Het gebruik van of de toegang tot de site na de publicatie van de wijziging(en) in de AVV/AGV betekent aanvaarding van deze wijziging(en).

SECTIE 1 – JURIDISCHE KENNISGEVINGEN
 
MED-EL BE

Lambroekstraat 5A Bloomz – 1831 Diegem

Telefoon: 02 892 80 25

E-mail: office@be.medel.com

RPR Brussel – BTW: BE 0834 105 077

 
Hierna het “bedrijf”, “de verkoper”, “de uitgever” en “de gastheer”
 

Aan de ene kant
 

En de natuurlijke of rechtspersoon die de producten of diensten van het bedrijf koopt,
 

Hierna ‘de koper’ of ‘de gebruiker’
 

Aan de andere kant.
 
 
SECTIE 2 – ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
 
Veelgebruikte termen:

            Webshop, online verkoopsite of website: service
            Gebruiker:
            Koper:

 

Elke toegang tot en/of gebruik van de webshop van MED-EL impliceert de naleving van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden en hun aanvaarding. Ze vormen dus een contract tussen MED-EL en de gebruiker/koper.
Door de MED-EL webshop te gebruiken, bevestigt u dat u ten minste 18 jaar oud,  woonachtig in België en gebruiker van MED-EL-producten (of voogd/ouder van een MED-EL-gebruiker) bent.
 
De site is 24/7 gratis toegankelijk via een account en internettoegang.  MED-EL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen of storingen van de site die de toegang tot de site of haar diensten zouden verhinderen.  Als een probleem of storing wordt vastgesteld, zal MED-EL alles in het werk stellen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn computerapparatuur en zijn internettoegang.  MED-EL is op geen enkele manier verantwoordelijk voor kosten in verband met toegang tot de website of internet.

Om toegang te krijgen tot de diensten van deze site, moet u eerst een gebruikersaccount aanmaken en de gevraagde velden invullen (minstens de vereiste velden). Door een account aan te maken, accepteert de gebruiker de huidige AVV/AGV en ons beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Bij ontbreken van een antwoord wordt het account niet aangemaakt. Alle door de gebruiker ingevoerde informatie moet correct zijn. Toegang tot het account en dus tot de site is alleen mogelijk na verificatie en bevestiging door MED-EL van de juistheid van de verstrekte informatie.
Elke gebruiker kan slechts één account aanmaken. MED-EL moet mogelijk contact opnemen met de gebruiker voor meer informatie.  MED-EL behoudt zich het recht om accounts die niet aan deze contractuele voorwaarden voldoen te verwijderen.
De gebruiker moet zijn identificatiegegevens en wachtwoorden vertrouwelijk houden en mag deze niet aan derden bekendmaken.
 
Door de online verkoopwebsite van MED-EL te gebruiken, erkent u dat uw persoonlijke gegevens (exclusief betalingsgegevens) worden overgedragen aan MED-EL-netwerken en niet-versleuteld zijn. Overdracht van betalingsinformatie (bijvoorbeeld creditcard) is altijd gecodeerd. (Betaling via creditcard momenteel nog niet beschikbaar)
 
Het is ten strengste verboden om onze producten of diensten te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Het is ook verboden om de online verkoopsite te misbruiken of om het gebruik ervan af te leiden. Het is verboden om een virus of een andere computerdreiging over te brengen.

U stemt ermee in om geen enkele van de online verkoopsites te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of anderszins te exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MED-EL.
Een overtreding van deze Algemene voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van onze diensten en een sluiting van de betreffende account.
 
De titels die in deze Algemene voorwaarden worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

SECTIE 3 – ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
 
MED-EL stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site correct, volledig en actueel is. Niettemin kan bepaalde informatie onjuist zijn en kan MED-EL niet verantwoordelijk worden gehouden. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaande, meer accurate, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in de inhoud van deze site valt onder uw verantwoordelijkheid.
Af en toe kan bepaalde informatie van de online verkoopsite typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als de informatie op enig moment en zonder kennisgeving (inclusief na het plaatsen van uw bestelling) onjuist blijkt.

We veronderstellen geen verplichting om informatie te actualiseren, wijzigen of verduidelijken daarbij inbegrepen, zonder beperking, prijsinformatie, behalve indien vereist door de wet. Er wordt geen update- of vernieuwingsdatum op de site opgegeven om aan te geven dat informatie werd gewijzigd of bijgewerkt.
 
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Deze historische informatie is niet noodzakelijk actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. MED-EL behoudt zich het recht om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar is niet verplicht om de informatie op de site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om de wijzigingen op de site te controleren.
 
Tarieven en bestellen
Prijzen in euro’s kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het toepasselijke btw-tarief is 6%, exclusief de uitzonderingen aan 21%.
MED-EL behoudt zich het recht om de dienst op elk gewenst moment te wijzigen of stop te zetten.
MED-EL kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de koper voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of onderbreking van de dienst.
 
Het staat de koper vrij om 7 dagen op 7, 24 uur 24 op de site te bestellen. Hij kan de verschillende fasen van zijn bestelling volgen via zijn account. Elke bestelling impliceert aanvaarding van prijzen en een beschrijving van artikelen die beschikbaar zijn voor verkoop.

De bestelde artikelen op de webshop zijn nieuw en blijven eigendom van MED-EL tot de volledige betaling ervan aan MED-EL.
 
MED-EL verbindt zich ertoe de bestellingen van de website te respecteren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Buiten voorraad bedraagt leveringstermijn 2 à 3 weken. Indien deze levertermijn niet kan nageleefd worden zal MED-EL de koper op de hoogte brengen van de nieuwe termijnen en verbindt MED-EL zich ertoe, indien de koper dit wenst, de bestelling te annuleren en de niet-geleverde items terug te betalen.
 
De afbeeldingen en kleuren van de items op de site worden zo nauwkeurig mogelijk gereproduceerd.
MED-EL kan echter niet garanderen dat het scherm van de computer van de gebruiker correct is ingesteld om deze details nauwkeurig weer te geven. De afbeeldingen en kleuren zijn daarom niet-contractueel.

MED-EL behoudt zich het recht om de verkoop van haar producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie en de hoeveelheden van producten of diensten te beperken. MED-EL kan dit recht geval per geval toepassen. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van MED-EL.  
MED-EL behoudt zich het recht om een product op elk moment stop te zetten.

Elke promotie van een product of dienst is ongeldig daar waar het verboden is.

MED-EL behoudt zich het recht om elke bestelling van een koper te annuleren en te weigeren, geval per geval, met name in geval van bestaande geschillen of indien die enige vorm van risico zou vormen.

MED-EL kan naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan uit bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat MED-EL een bestelling wijzigt of annuleert, zal MED-EL de koper hiervan op de hoogte brengen door contact met hem op te nemen op het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment van de bestelling.  MED-EL behoudt het recht om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar eigen goeddunken, door wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst.
 
Bezorgd over uw tevredenheid, kan MED-EL niet verantwoordelijk worden gehouden als een product, dienst of informatie niet aan uw verwachtingen voldoet.
 
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via de website kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet zijn gelieerd aan MED-EL. MED-EL is niet verantwoordelijk voor de beoordeling of evaluatie van de inhoud of nauwkeurigheid en geeft geen garantie of aansprakelijkheid voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, product of dienst van anderen.

MED-EL is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transactie die wordt uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.
Elk gebruik van de optionele hulpmiddelen die op de site worden aangeboden, is geheel voor eigen risico en u moet ervoor zorgen dat u de voorwaarden kent en goedkeurt onder dewelke de tools door de betrokken derde leverancier(s) worden aangeboden.
 
MED-EL kan in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de site (inclusief de publicatie van nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Deze nieuwe functies en/of diensten vallen ook onder deze gebruiksvoorwaarden.

Betaling
U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en correcte aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die op onze website worden gedaan. U gaat ermee akkoord om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums (Betaling via creditcard momenteel nog niet beschikbaar), zo snel mogelijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen uitvoeren en zo nodig contact met u kunnen opnemen.

De betaling gebeurt via overschrijving. Na het invoeren van uw bestelling ontvangt u de juiste betalingsinstructies

MED-EL stelt alles in het werk om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens die op de site worden verzonden te beveiligen.

Verzending, levering
Van zodra wij uw betaling ontvangen (rekening houdend met 2-tal werkdagen na overschrijving) wordt uw bestelling voorbereid en verzonden, afhankelijk van de beschikbaarheid van artikelen, nauwkeurigheid van bezorginformatie en behalve in het weekend (zaterdag, zondag), feestdagen en uitzonderlijke dagen (inventaris bijvoorbeeld). Als één of meer artikelen van een bestelling niet beschikbaar zijn, bedraagt de leveringstermijn 2 à 3 weken. Indien deze levertermijn niet kan nageleefd worden zal MED-EL de koper op de hoogte brengen van de nieuwe termijnen. Deze datum valt niet onder de verantwoordelijkheid van MED-EL of haar werknemers en is slechts indicatief.
 
MED-EL BE rekent een verzendkost aan van EUR 7,50 voor alle bestellingen lager dan EUR 100,00 excl.BTW.  Vanaf EUR 100,00 excl. BTW is levering gratis.
De levering verloopt via BPOST (48 tot 72 uur vanaf de verzenddatum).  MED-EL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor late levering.
Het is aan de koper om de staat van het pakket en de ontvangen artikelen te controleren.
Elke beschadiging of afwezigheid van een artikel moet binnen 48 uur na levering worden gemeld.
In geval van afwezigheid van de koper op het moment van levering en na de periode van 15 dagen, zal de koerier uw bestelling retourneren aan MED-EL. Voor een nieuwe aanbieding worden zowiezo EUR 7,50 verzendkosten aangerekend, ongeacht het bestelbedrag.

Retouren, omruil
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief beschikbaar op de site en in beperkte hoeveelheden. Retourneren en ruilen van deze producten of diensten (afhankelijk van beschikbaarheid) is alleen mogelijk in overeenstemming met ons retourbeleid.

Als de koper een artikel(en) wenst te ruilen (afhankelijk van beschikbaarheid), moet hij eerst contact opnemen met de klantenservice van MED-EL en het te ruilen artikel op eigen kosten retourneren (artikel in zijn originele verpakking, ongeopend, ongedragen, ongebruikt, onbeschadigd). Als tegenprestatie zal
MED-EL het nieuwe artikel op zijn kosten aan de koper bezorgen.
Als het geruilde artikel goedkoper is dan het nieuwe artikel, moet de koper eerst het extra bedrag betalen. Omgekeerd zal MED-EL de koper terugbetalen zodra het artikel is ingewisseld en alleen als het artikel voldoet aan de ruilvoorwaarden (ongeopend, ongebruikt, enz. …). De betalingsvoorwaarden worden door de klantenservice aan de koper meegedeeld wanneer deze de klantenservice op de hoogte brengt van zijn wens om zijn artikel te ruilen.
 
Intrekking
De koper heeft 14 dagen de tijd om zijn herroepingsrecht uit te oefenen vanaf de ontvangst van de bestelling. Hiertoe moet de koper de MED-EL-klantenservice via het herroepingsformulier informeren en vervolgens het artikel (en) op eigen kosten retourneren volgens de vastgestelde voorwaarden en condities, binnen 14 dagen. Geretourneerde artikelen mogen niet geopend, versleten of beschadigd zijn en dienen geretourneerd te worden in de originele verpakking. In geval van niet-naleving van de voorwaarden, kan geen restitutie worden verleend.
De terugbetaling gebeurt pas na ontvangst in ons kantoor van (het) artikel(s) en na nazicht van de staat waarin het zich bevindt.
Geen retourzending wordt geaccepteerd als er niet eerder een retourverzoek is ingediend bij de MED-EL-klantenservice.
 
Vergoeding
Elke terugbetaling van MED-EL aan de koper wordt uitgevoerd na ontvangst van de goederen in het kantoor van MED-EL en na controle van de staat van de geretourneerde artikelen. MED-EL betaalt binnen dezelfde termijn terug via overschrijving.
Indien MED-EL van oordeel is dat de staat van het geretourneerde artikel niet aanvaardbaar is, kan geen terugbetaling worden verleend en zal het product aan de koper worden teruggegeven, zonder dat de koper enige schadevergoeding kan eisen.
 
 
SECTIE 4 – PERSOONLIJKE INFORMATIE
 
De persoonlijke informatie die u verstrekt op de online verkoopwebsite van MED-EL wordt beheerd door ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 5 – VERBODEN GEBRUIK
 
In aanvulling op de andere verboden die in de Gebruiksvoorwaarden zijn vermeld, is het verboden om de website of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om andere personen te werven om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) plaatselijke, federale, provinciale of provinciale plaatselijke verordeningen, regels, wetten of verordeningen te schenden; (d) inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van MED-EL of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, verwonden, laster, denigreren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap ; f) onjuiste of misleidende informatie indienen; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te downloaden of te verzenden die op enigerlei wijze worden of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet; (h) de persoonlijke informatie van anderen verzamelen of volgen; (i) voor spam, phishing, pharm, pretentie, spider, crawl of scratch; j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) interfereren met of omzeilen van de beveiligingsfuncties van de Site of enige bijbehorende website, andere websites of internet. We behouden ons het recht om uw gebruik van de online verkoopsite of gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.
 
SECTIE 6 – AANSPRAKELIJKHEID
 
MED-EL garandeert niet dat het gebruik van de online verkoopsite ononderbroken, stipt, veilig of vrij van fouten zal zijn.
MED-EL garandeert niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de website accuraat of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat MED-EL van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kan stopzetten of deze op elk moment zonder kennisgeving kan annuleren.
De gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat zijn of haar gebruik of onvermogen om de service te gebruiken op eigen risico is. De service en alle producten en diensten die door MED-EL worden geleverd, zijn (behalve zoals nadrukkelijk aangegeven door MED-EL) geleverd “als zodanig” en “zoals beschikbaar” voor gebruik door de gebruiker, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

MED-EL, haar directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige schade, directe of indirecte, incidentele of punitieve, schade, speciaal of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, gederfde winst, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, contractueel, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van de Site of de Producten gekocht via de Site, of voor enige andere claim gerelateerd aan het gebruik van de Site of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, elke fout of weglating in enige Inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Service of gehouden (of geproduceerd) weergegeven, verzonden of beschikbaar gemaakt via de service, zelfs als ze op de hoogte zijn van hun beschikbaarheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade in deze staten of jurisdicties niet toestaan, zal de aansprakelijkheid van MED-EL beperkt zijn tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.
 
SECTIE 7 – INTELLECTUELE EIGENDOM
 
Alle teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen van de online verkoopsite zijn voorbehouden onder auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten en voor de hele wereld. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de site is ten strengste verboden zonder voorafgaande toestemming.

 

SECTIE 8 – OVEREENKOMST
 
Het niet uitoefenen door MED-EL van enig recht of bepaling van deze Algemene voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling.
De huidige AVV/AGV en de gebruiksregels gepubliceerd door MED-EL op deze site of met betrekking tot de service vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en MED-EL en regelen het gebruik van de site, ter vervanging van alle eerdere of gelijktijdige overeenkomst, communicatie en voorstel, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en MED-EL (inclusief, maar niet beperkt tot, een eerdere versie van de AVV/AGV).
Elke onduidelijkheid in de interpretatie van deze AVV is niet in strijd met de partij die uitschrijft.
 
SECTIE 9 – VOORWAARDEN VOOR SERVICE
 
U kunt de meest recente versie van de Algemene voorwaarden op elk moment op deze pagina raadplegen.
MED-EL behoudt zich het recht om naar eigen goeddunken elk onderdeel van deze AVV/AGV te updaten, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op de site te plaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de site periodiek te controleren op wijzigingen. Voortgezet gebruik of toegang tot de site na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Algemene voorwaarden houdt aanvaarding van deze wijzigingen in.
 
SECTIE 10 – GARANTIE

De uitwendige processor en batterijhouder hebben een garantie van 3 jaar bij kinderen jonger dan 8 jaar en 5 jaar garantie boven de 8 jaar (dus ook bij volwassenen) door de wettelijke garantie opgelegd door het RIZIV;  

andere kleine onderdelen zoals laders, FM covers en audiokabels, oorhaken, droogkit hebben een garantie van 2 jaar;

antennekabels en oplaadbare batterijen hebben een garantie van 1 jaar.

 

Deze garantie dekt geen misbruik, breuk en/of intensief gebruik van een artikel.

De garantie kan niet worden toegepast op artikelen die niet bij MED-EL worden verkocht.

SECTIE 11 – OPZEGGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voorafgaand aan de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven geldig na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij ze en totdat ze worden beëindigd door de gebruiker of MED-EL. De gebruiker kan te allen tijde afstand doen van deze AVV/AGV door kennisgeving aan MED-EL dat hij niet langer de MED-EL diensten wenst te gebruiken, of wenst stop te zetten om de site te gebruiken.

Als MED-EL, naar eigen goeddunken, de gebruiker verdenkt niet aan deze voorwaarden te hebben voldaan, behoudt MED-EL zich het recht om dit contract te allen tijde te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en de gebruiker blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of als gevolg daarvan zal de toegang tot de diensten van MED-EL (of een deel daarvan) worden geweigerd.

SECTIE 12 – TOEPASSELIJKE WETGEVING

In het geval dat een bepaling van deze AVV/AGV onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover als toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare deel geacht worden los te staan van deze voorwaarden, heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Deze AVV/AGV zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil zal onder de bevoegde Belgische rechtbanken vallen.

SECTIE 13 -CONTACT

Voor elke vraag, uitsplitsing, hulp, kunt u contact opnemen met de MED-EL BE klantenservice:

  • Maandag tot vrijdag, van 08:00 tot 16:00 uur op 02 / 892 80 25
  • Per e-mail op: office@be.medel.com
  • Per post: MED-EL BE, Lambroekstraat 5A Bloomz – 1831 Diegem

Your MED-EL webshop for

RONDO 3, SONNET 2, SAMBA 2, ADHEAR and other MED-EL Audio Processors